Προϊόντα

Οι παλέτες των δύο εισόδων κατασκευάζονται με δοκάρια και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές σε φορτία μεγάλου όγκου και βάρους λ.χ. για big bag.

Μπορούμε σε κάθε δοκάρι να κάνουμε 2 εγκάρσιες ημικύκλιες τομές έτσι ώστε το περονοφόρο να μπορεί να δουλεύει την παλέτα και από τις 4 πλευρές της.

Οι παλέτες των 4 εισόδων κατασκευάζονται με τάκους και οι τύποι τους ποικίλουν. Μπορούν να είναι 4 ή 5 επιπέδων , με μονές ή διπλές τραβέρσες, ανοιχτές ή κλειστές στο επίπεδο στήριξης.

Οι παλέτες των 4 εισόδων κατασκευάζονται με τάκους και οι τύποι τους ποικίλουν. Μπορούν να είναι 4 ή 5 επιπέδων , με μονές ή διπλές τραβέρσες, ανοιχτές ή κλειστές στο επίπεδο στήριξης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

για αγορά ή πώληση μεταχειρισμένων παλετών

Μενού