ΠΑΛΕΤΕΣ   ΑΔΑΜΙΔΟΥ

Προϊόντα

ΠΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ

Οι παλέτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, των δύο και των τεσσάρων εισόδων.


Α. Οι παλέτες των δύο εισόδων κατασκευάζονται με δοκάρια και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές σε φορτία μεγάλου όγκου και βάρους λ.χ. για big bag.

ΠΑΛΕΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Μπορούμε σε κάθε δοκάρι να κάνουμε 2 εγκάρσιες ημικύκλιες τομές έτσι ώστε το περονοφόρο να μπορεί να δουλεύει την παλέτα και από τις 4 πλευρές της.

ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ


Β. Οι παλέτες των 4 εισόδων κατασκευάζονται με τάκους και οι τύποι τους ποικίλουν. Μπορούν να είναι 4 ή 5 επιπέδων , με μονές ή διπλές τραβέρσες, ανοιχτές ή κλειστές στο επίπεδο στήριξης.

ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΕΥΡΟΠΑΛΕΤΕΣΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  ΠΑΛΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ